top of page

O PARAFII

Historia parafii i kościoła w Visaginas rozpoczęła się w 1989 r. W tym roku, dzięki staraniom mieszkańców, komitetu parafialnego i księdza Petrasa Tarvydasa, uzyskano zaświadczenie o rejestracji parafii w rejonie ignalińskim na Litwie. Zezwolenie na budowę nowego kościoła otrzymała katolicka wspólnota religijna wsi Sniečkaus. 15 listopada tego samego roku została erygowana parafia w Śnieczkach. 10 grudnia tego samego roku w kaplicy ówczesnego Technikum Zawodowego w internacie szkoły odprawiono pierwszą Mszę św.  Mała sala nie pomieściła wszystkich chętnych dlatego  od lipca 1992 r. wykorzystywano  salę która obecnie jest miejscem posiedzeń Rady Miejskiej. 

 

Nowo mianowany proboszcz, ksiądz Vytautas Rapalis, zajął się budową kościoła, która została rozpoczęta w 1992 roku i w tym samym roku katolicka parafia Visaginas otrzymała imię św. Pawła Apostoła.  W 1996 r. Boże Narodzenie obchodzono w jeszcze niedokończonym, ale nowo wybudowanym kościele parafialnym.

 

W 2003 roku, dzięki staraniom proboszcza parafii, księdza Vidasa Smagurauskasa, dzwonnica naszego kościoła została wypełniona dzwonem pochodzącym z katedry Wileńskiej,  do dziś on zaprasza wiernych na wspólną modlitwę.

 

Z inicjatywy ks. Vidmantasa Rudokasa w latach 2008-2010 zbudowano nowe organy.

 

Od pierwszych dni powstania parafii wszyscy kapłani, którzy tu posługiwali i posługują, troszczyli się o duszpasterstwo i dobro kościoła i wspólnoty. Litewskie, polskie i rosyjskie wspólnoty katolickie z Visaginas, litewski Caritas, "Mamy w Modlitwie", "Kościół Rodzin", grupa Żywego Różańca, litewskie "Canticum" i polskie chóry wspólnotowe, dziecięcy zespół śpiewaczy "Cor angeli", pielęgnują i dbają o nasz dom Boży poprzez modlitwy, pieśni i pracę.

bottom of page