top of page

WSPÓLNOTY

MATKI W MODLITWIE to grupy modlitewne stworzone z myślą o kobietach, które pragną wspólnie modlić się za swoje dzieci i wnuki, bierzmowanie i chrzest dzieci.

Ruch chrześcijańsko-ekumeniczny „Modlitwa Matki” w 1995 roku. Została założona w Anglii przez dwie katolickie matki – Veronicę Williams i jej szwagierkę Sandrę – po długich modlitwach zdały sobie sprawę, że Pan wzywa je, aby zgromadziły matki, aby modliły się w grupach za swoje dzieci i za dzieci całego świata. Matki tak bardzo zainteresowały się prostym sposobem modlenia się za swoje dzieci, że w ciągu dziewiętnastu lat powstały grupy modlitewne niemal w każdym zakątku świata.
Grupa „Matki w modlitwie” zebrała się po raz pierwszy jesienią 2020 roku, obecnie grupa modli się w tym samym czasie  6-7 kobiet, a łączna liczba członków sięga 12 osób.


Jak przebiegają spotkania grup „Modlitwy Matki”?
Przed modlitwą kobiety kładą na stole Pismo Święte, krzyż, kosz symbolizujący ręce Jezusa i zapalają świecę. Dzielą się radościami i troskami minionego tygodnia, działaniami Boga w ich codziennym życiu.
Każda kobieta posiada książeczkę „Modlitwa Matki” z gotowymi modlitwami oraz białe okrągłe kartki, na których zapisane są imiona dzieci.


Modlitwa rozpoczyna się słowami św. pisze:
przestać jęczeć
otrzyj swoje łzy
bo czeka zapłata za twój ucisk, —
oto słowo Pana:
powrócą z ziemi swoich wrogów!
Jest nadzieja na Twoją przyszłość,
oto słowo Pana:
wasze dzieci wrócą do ojczyzny!
(Jeremiasz 31, 16-17)


Postęp spotkania:
~Modlitwa i śpiew do Ducha Świętego o prowadzenie spotkania;
~ Modlitwa ochrony przed złem;
~ Modlitwa prośby o przebaczenie;
~ Modlitwa o jedność umysłów i serc;
~ Modlitwa i hymny uwielbienia Boga;
~ Modlitwa jedności z „Matkami” świata  na modlitwie” w grupach;
~ czytanie Pisma Świętego;
~ Dziękuję Bogu za dar macierzyństwa;
~ Modlitwa czytana podczas wkładania kartek z imionami dzieci do koszyka.


Na zakończenie spotkania matki na zmianę klęcząc lub stojąc pod krzyżem z karteczkami z imionami swoich dzieci wyrażają swoją wdzięczność Panu, z ufnością powierzając swoje dzieci w Boże ręce.
Matki modlą się nie tylko za swoje dzieci, ale także na prośbę innych matek. W tym celu istnieje notatnik, w którym można zapisywać intencje.
Ze względu na ducha otwartości i zaufania wszelkie rozmowy objęte są tajemnicą.


Wisagina Św. w kościele św. Pawła grupa „Modlitwa Matki” spotyka się w każdy wtorek po św. Msza św. o 18:45 


Jeżeli masz pytania, chciałbyś zostać członkiem grupy "Mamos maldaje" lub chciałbyś zgłosić swój zamiar, skontaktuj się z Renatą telefonicznie: +37061065716


Serdecznie zapraszamy.

motinos maldoje.jpg

W naszym kościele działalność grupy Carito rozpoczęła się w 2023 roku. Wrzesień.

Słowo caritas pochodzi z języka łacińskiego i oznacza miłosierdzie, miłość miłosierną.

Caritas jest organizacją niosącą pomoc osobom bez względu na religię, płeć czy narodowość, realizującą misję społeczną i duszpasterską Kościoła katolickiego.

Cel Carito: dzielić się miłosierdziem i nieść pomoc tym, którzy doświadczają różnych trudności, w oparciu o naukę społeczną Kościoła katolickiego, która podkreśla godność człowieka.

Działalność Grupy Carito:
* Przyjmowanie wsparcia i działalność charytatywna;
* Pomoc, wsparcie dla samotnych osób starszych, komunikacja i pomoc ludzka           dla potrzebujących parafian;
* Opieka nad potrzebującymi (pomoc żywnościowa, wizyty domowe);
* Współpraca z innymi grupami działającymi na terenie parafii;
* Organizacja akcji charytatywnych;
* Przygotowanie spotkań wolontariuszy Carito.

Nasze kontakty: e-mail:caritas.visaginas@gmail.com

Migle 8 686 30670, Renata 8 610 65716, Egle 8 646 67375.

Zawsze zapraszamy wolontariuszy do włączenia się w działania.

Soup Kitchen

Mūsų bažnyčios chorų ištakos siekia 1990 m. kai įsisteigė parapija ir pradėjo vykti Šv. Mišios bendrabučio salėje, pradėjo rinktis ir burtis giedantys žmonės. Pagrinde tai buvo aplinkinių kaimų giedoriai iš kaimynystėje esančios Dūkšto parapijos, taip pat ir Visagine gyvenantys žmonės. Giedojo visi prijaučiantys ir norintys. Oficialaus vadovo - vargonininko nebuvo. Kadangi Šv. Mišios vykdavo keliomis kalbomis, tai ir giedama buvo lenkų ir lietuvių kalba. Palaipsniui išsigrynino giesmininkų branduolys, kuriems reikėjo vadovo. Jais buvo Jelena ir Edvardas Piščikai, Paulius Bieliauskas, Rasa Rugaitytė, Ilona Alėjūnienė.

 

Lietuvių bendruomenės choras, dabar turintis pavadinimą – „Canticum“. Ilgus metus šiam kolektyvui vadovavo profesionali muzikė Birutė Paukštienė, kuri subūrė mišraus choro kolektyvą, kurio repertuarą dažnai puošdavo jos pačios sukurtos giesmės. Draugiškas ir darnus giesmininkų būrys dažnai leisdavo laiką ne tik bažnyčioje, bet ir organizuodami keliones bei susibūrimus. Vėliau B. Paukštienei palikus vargonininkės pareigas kolektyvui ėmė vadovauti Jolanta Kraucevičienė, kuri skiria ypatingą dėmesį choro daugiabalsiam skambėjimui, nuolatiniam repertuaro atnaujinimui. Kolektyvas eucharistinių giesmių sakraliu skambėjimu dalinasi dalyvaudami įvairiuose projektuose bei šventėse dekanato bažnyčiose. Taip pat palaiko draugiškus santykius, bei dalyvauja renginiuose Visagino m. stačiatikių cerkvėje. Dievo šlovinimas giesmėmis reikalauja atsidavimo, suvokimo ir meninių gebėjimų puoselėjimo. Tuo tikslu vyksta pastovios repeticijos darbo dienų vakarais ir sekmadieniais prieš šv. Mišias.

 

Lenkų bendruomenės kolektyvo istorija prasideda nuo kelių giesmininkų kuriuos subūrė Jadvyga Rinkevičiūtė. Vėliau gretos pasipildė ir chorui, kaip ir lietuvių, ilgus metus vadovavo Birutė Paukštienė. Tradicinių giesmių atlikimas virpino parapijiečių širdis. Vėliau vadovo pareigas perėmė Živilė Bevainienė, kuri palaikė giedojimo tradicijas. Šiuo metu kolektyvo darniu eucharistinių giesmių, tradicinių melodijų atlikimu, bei repertuaro atnaujinimu šiuolaikinėmis giesmėmis rūpinasi vadovė Jolanta Kraucevičienė. Kolektyvas labai vieningas ir aktyvus. Kartu su choru „Canticum“ dalyvauja įvairiose šventėse mūsų mieste ir už jo ribų. Pastovios repeticijos vyksta darbo dienų vakarais ir sekmadieniais prieš šv. Mišias.

 

Vaikų giedojimo grupė „Cor angeli“.

„Kai gieda vaikai – dangus nusileidžia, kad pasiklausyti žemėje giedančių angelų“. Tokia mintis ateina, kai po bažnyčios skliautais išgirsti gal kiek nedrąsius, atsargiai, bet su didele meile, giesmelės garsus giedančių vaikų balsus. Šalia suaugusiųjų kolektyvų mūsų bažnyčioje yra susibūrusi vaikų giedojimo grupė „Cor angeli“. Džiugu, kad per metus lankančiųjų skaičius išaugo. Ir dabar čia renkasi įvairaus, nuo 5 iki 14 metų, amžiaus giedorėliai. Klebono paraginti ir padrąsinti, kartą per mėnesį, paskutinį mėnesio sekmadienį, vaikų chorelis gieda lietuviškų šv. Mišių metu. Vaikų ir jaunimo atliekamos giesmės puošia Pirmosios komunijos, bei kitas šventes, dalyvauja sakralinės muzikos konkursuose bei festivaliuose. Papildyti savo repertuarą gražiomis tradicinėmis bei šiuolaikinėmis giesmėmis grupės dalyviai, kartą savaitėje, renkasi į repeticijas.

 

(teksto autoriai V. Krasauskienė, A. Špakauskienė, J. Kraucevičienė)

received_1626005084535058.jpeg
bottom of page